Vít tải máng LS400

120.000,0

VÍT TẢI MĂNG LS400

  • Phần mềm Autocad 2018
  • Thông số cơ bản; Bước vít 355mm, đường kính vít D400
  • Số vòng quay vít tải : 40 r/min, 50r/min, 63 r/min, 80 r/min, Năng suất 33m3/h, 41m3/h, 52m3/h, 62 m3/h
  • Chiều dài vít tải có thể 10m, 20m, 35m
  • Bản vẽ đầy đủ các bộ phận,cách vít, trục, ổ vv..

còn 93 hàng