Bản vẽ các loại băng tải

50.000,0

BẢN VẼ CÁC LOẠI BĂNG TẢI

  • Phần mềm AutoCad2018
  • Các loại bẳng tải: Băng tải ống, băng tải dây, băng tải chạy ngược, băng tải di động đảo ngược, băng tải góc lớn vv…

còn 73 hàng