Bản vẽ hệ thống thu bụi PPC96-5

100.000,0

BẢN VẼ HỆ THỐNG THU BỤI  PPC96-5

  • Phần mềm AutoCad2018
  • Một số thống số cơ bản: 33400 m3/h, 1.2- 2 m/min, 465m2, <50 g/Nm3, nhiệt độ <120 độ, át suất 1500 Pa
  • Bao gồm các bản vẽ chi tiết, hệ thống khí nén, lan can, tủ, kết cấu thép

còn 90 hàng