Vít tải máng LS250

150.000,0

VÍT TẢI MĂNG LS250

  • Phần mềm Autocad 2018
  • Thông số cơ bản; Bước vít 250mm, đường kính vít D250
  • Số vòng quay vít tải : 50 r/min, 63 r/min, 85 r/min, 131 r/min, Năng suất 13m3/h, 16m3/h, 20m3/h, 24 m3/h
  • Chiều dài vít tải có thể 10m, 20m, 35m
  • Bản vẽ đầy đủ các bộ phận,cách vít, trục, ổ vv..

còn 100 hàng