Băng tải B1800 dài 1500m

120.000,0

BẢNG TẢI B1800 DÀI 1500M

  • Phần mềm Autocad 2018
  • Băng tải B1800 dài 1500m, tăng cuốn D1000, D1250, độ dốc từ h=1050 lên h=4000
  • Bao gồm các bản vẽ chi tiết, tang, trục, con lăn, cụm ổ đỡ, giá đỡ vv…

còn 99 hàng