Bản vẽ các bộ phận băng tải

50.000,0

CÁC BỘ PHẬN BĂNG TẢI

  • Phần mềm Autocad 2018
  • Tổng hợp các phương án, các bản vẽ chi tiết tang, bề rộng chân khung, con lăn, gối đỡ vv…

còn 90 hàng