Dây truyền băng tải 6m

60.000,0

DÂY TRUYỀN BĂNG TẢI 6M

  • Phần mềm AutoCad2018
  • Bẳng truyền 6000, rộng 391mm, 6000mm- 386mm, 12.000-486mm,13.000-460mm,

còn 99 hàng