Bản vẽ Băng tải xích đầu phẳng

120.000,0

BĂNG TẢI XÍCH ĐẦU PHẲNG

  • Phần mềm AutoCad 2018
  • kích thước bề mặt đáy 250×250, trọng lượng tối đa 16 kg, trọng lượng tối thiểu 5 kg
  • Tổng chièu dài đường bẳng 3000
  • Đầy đủ các bản vẽ chi tiết, trục vv..

còn 99 hàng