Category Archives: Chuyên mục ngành xây dựng

Vai trò bản vẽ kỹ thuật trong thiết kế

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế? Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế: * Vai trò hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm. * Giai đoạn thu thập thông tin: Đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm […]

Giới thiệu về filebanvethietke.com

Xuất phát từ nhu cầu học tập của các sinh viên kỹ thuật, cũng như nhu cầu của các kỹ sư cần có tài liệu để tham khảo và ứng dụng thực tiễn vào học tâp, xây dựng, sản xuất. Vì vậy sự ra đời của trang filebanvethietke.com  góp phần công sức đáp ứng nhu […]