Bản vẽ Băng tải B2000 dài 1500m

150.000,0

BĂNG TẢI B2000 DÀI 1500 m

  • Phần mêm AutoCad2018
  • Thông số cơ bản: Băng  tải rộng 2000 dài 1500m
  • Tang D1000 và D1250
  • Bản vẽ chi tiết đầy đủ chân khung, trục, tang, ổ bi, máng dẫn hướng vv..

còn 100 hàng