Bản vẽ băng tải máng LS300

150.000,0

BĂNG TẢI MÁNG LS300

  • Phần mềm sử dụng AutoCad2018
  • Thông số cơ bản: Tổng chiều dài 9782
  • Bản vẽ bao gồm các bản vẽ chi tiêt về cụm gối, cách, trục vv…

còn 96 hàng