Quy định sử dụng

        1. Quy định điều khoản chung

Khi các bạn truy cập và đăng ký thành viên sử dụng dịch vụ tại website https://filebanvethietke.com  là đồng nghĩa với các bạn đã đồng ý với các quy định điều khoản của website https://filebanvethietke.com

        2. Quy định điều khoản về dịch vụ

– Khi các bạn truy cập vào website https://fielbanvethietke.com thì bao gồm các dữ liệu hiện hành trên website. Các bạn sử dụng các dịch vụ được đăng tải trên website https://filebanvethietke.com bao gồm các hình thức như: Văn bản, bản vẽ, hình ảnh, video, các dữ liệu, thông báo quản lý có liên quan đến.

– Trang web của chúng tôi có quyền thay đổi các dịch vụ trên website nhằm phủ hợp, thỏa mãn yêu cầu, tương thích cho người sử dụng mà không bắt buộc thông báo và xác nhận nào khác. https://filebanvethietke.com không đảm bảo chắc chắn rằng không có lỗi về kỹ thuật, tình trạng vi rút hoặc các sai sót khác.

– Khi bạn có những hành động gây hại tới website hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng https://fielbanvethietke.com có quyền chặn tạm thời hoặc lâu dài quyền truy cập của bạn.

– Khi đăng ký là thành viên của website bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký.

– Khi sử dụng website bạn chịu trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn.

– Bạn không được sử dụng website vào những mục đích phi pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng website của người khác. Cụ thể như sau:

+ Không đưa các thông tin sai lệch chống phá nhà nước Việt Nam.

+ Không tiết lộ các bí mật quốc gia, các tổ chức, cá nhân trên trang website.

+ Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống làm ảnh hưởng tới danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

+ Không gây rối hoặc phá hoại các dịch vụ internet cũng như các dịch vụ của website.

– Các bạn muốn đăng, chia sẻ các tài liệu bản vẽ của mình trên website phải thông qua sự kiểm duyệt về chất lượng của ban quản trị website, bằng cách các bạn gửi các đồ án, luận văn, báo cáo, tài liệu qua địa chỉ email: filebanvethietke.com@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *